Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

2.1 Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
22 HCL nr.22 din 25.06.2021 HCL nr.22 din 25.06.2021 25.06.2021 25.06.2021