Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

3.1 Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
626 Proiect 626 din 07.02.2022 07.02.2022 07.02.2022
345 Proiect de hotarare nr.345 din 2022 21.01.2022 21.01.2022
518 Proiect de hotarare nr.518 din 2022 01.02.2022 01.02.2022
2279 Proiect nr. 2279 din 30.05.2022 30.05.2022 30.05.2022
53 Proiect nr.53 din 01.02.2022 01.02.2022 01.02.2022
60 Proiect nr.60 din 06.01.2022 06.01.2022 06.01.2022
488 Proiect nr.488 din 2022 31.01.2022 31.01.2022
491 Proiect nr.491 din 2022 31.01.2022 31.01.2022
539 Proiect nr.539 din 04.02.2022 04.02.2022 04.02.2022
637 Proiect nr.637 din 08.02.2022 08.02.2022 08.02.2022
639 Proiect nr.639 din 08.02.2022 08.02.2022 08.02.2022
801 Proiect nr.801 din 18.02.2022 18.02.2022 18.02.2022
817 Proiect nr.817 din 18.02.2022 18.02.2022 18.02.2022
1206 Proiect nr.1206 din 21.02.2022 21.02.2022 21.02.2022
1209 Proiect nr.1209 din 21.03.2022 21.03.2022 21.03.2022
1212 Proiect nr.1212 din 21.03.2022 21.03.2022 21.03.2022
1293 Proiect nr.1293 din 24.03.2022 24.03.2022 24.03.2022
1332 Proiect nr.1332 din 25.03.2022 25.03.2022 25.03.2022
1332 Proiect nr.1332 din 25.03.2022 25.03.2022 25.03.2022
1332 Proiect nr.1332 din 25.03.2022 25.03.2022 25.03.2022
1410 Proiect nr.1410 din 30.03.2022 30.03.2022 30.03.2022
1523 Proiect nr.1523 din 06.04.2022 06.04.2022 06.04.2022
1574 Proiect nr.1574 din 11.04.2022 11.04.2022 11.04.2022
1594 Proiect nr.1594 din 11.04.2022 11.04.2022 11.04.2022
1647 PROIECT NR.1647 DIN 14.04.2022 14.04.2022 14.04.2022
1765 Proiect nr.1765 din 26.04.2022 26.04.2022 26.04.2022
1810 Proiect nr.1810 din 28.04.2022 28.04.2022 28.04.2022
2145 Proiect nr.2145 din 16.05.2022 16.05.2022 16.05.2022
2281 Proiect nr.2281 din 30.05.2022 30.05.2022 30.05.2022
6047 Proiect nr.6047 din 2021 24.11.2021 24.11.2021
3106 Proiect NR.3106 din 05.08.2022 05.08.2022 05.08.2022
2541 Proiect nr.2541 din 23.06.2022 23.06.2022 23.06.2022
2746 PROIECT NR.2746 DIN 07.07.2022 07.07.2022 07.07.2022
2767 Proiect nr.2767 din 11.07.20022 11.07.2022 11.07.2022
2961 Proiect nr.2961 din 01.08.2022 01.08.2022 01.08.2022
2902 Proiect nr.2902 din 22.07.2022 22.09.2022 22.09.2022
3148 Proiect nr.3418 din 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
3424 Proiect nr.3424 din 30.08.2022 30.08.2022 30.08.2022
1999 Proiect nr.1999 din 09.05.2022 09.05.2022 09.05.2022
2263 Proiect nr.2263 din 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022
2601 Proiect nr.2601 din 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022
2694 Proiect nr.2694 din 05.07.2022 05.07.2022 05.07.2022
103 Proiect de hotarare nr.103 din 10.01.2023 Proiect de hotarare nr.103 din 10.01.2023 10.01.2023 10.01.2023
344 Proiect nr 344 din 25.01.2023 Proiect nr 344 din 25.01.2023 25.01.2023 25.01.2023
18 Proiect nr.18 din 03.01.2023 Proiect nr.18 din 03.01.2023 03.01.2023 03.01.2023
81 Proiect nr.81 din 09.01.2023 Proiect nr.81 din 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023
417 Proiect nr.417 din 30.01.2023 Proiect nr.417 din 30.01.2023 30.01.2023 30.01.2023
5323 Proiect nr.5323 din 13.12.2022 Proiect nr.5323 din 13.12.2022 13.12.2022 13.12.2022
675 Proiect nr. 675 din 14.02.2023 Privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Dispensarului medical uman din sat Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava 14.02.2023 14.02.2023
268 Proiect nr.268 din 18.02.2023 Privind aprobarea asocierii comunei Bălcăuți, județul Suceava cu unitățile administrativ-teritoriale comuna ȘERBĂUȚI, comuna CALAFINDEȘTI, comuna GRĂNICEȘTI, comuna GRĂMEȘTI, comuna SATU MARE, din județul Suceava, în vederea constituirii, organizării și funcționării „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOBEICA”, având ca scop principal gestionarea în comun a Serviciului 18.02.2023 18.02.2023
903 Proiect nr.903 din 28.02.2023 Privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei Bălcăuți, județul Suceava 28.02.2023 28.02.2023
905 Proiect nr.905 din 28.02.2023 Privind modificarea hotărârii Consiliului local Bălcăuți nr.3 din 26.02.2023 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei BĂLCĂUȚI 28.02.2023 28.02.2023
908 PROIECT NR.908 DIN 28.02.2023 Privind aprobarea documentatiei tehnico-econimice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CREȘTERE EFICENTIZARE ENERGETICĂ ȘI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI DIN SCOALA CU CLASELE I‐VIII BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA” 28.02.2023 28.02.2023
1023 PROIECT NR.1023 DIN 06.03.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru lunile APRILIE, MAI, IUNIE 2023 06.03.2023 06.03.2023
Registru proiecte de hotarari Registru proiecte de hotarari Registru proiecte de hotarari 04.01.2023 04.01.2023
FN Strategia de contractare 12.04.2023 12.04.2023
1788 Anunț proiect normativ 12.04.2023 12.04.2023
FN Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru delegarea gestiunii deseurilor 12.04.2023 12.04.2023
FN Regulamentul_Serv_salubrizare final aprilie 2023 12.04.2023 12.04.2023
FN Studiu de oportunitate final aprilie 2023 12.04.2023 12.04.2023