Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

3.2 Registru pentru evidenta Hotararilor autoritatii deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
1 HCL nr 1 din 31.01.2022 Nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Balcauti, in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Balcauti 31.01.2022 31.01.2022
2 HCL nr.2 din 31.01.2022 Stabilirea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Balcauti pentru anul scolar 2022 - 2023 31.01.2022 31.01.2022
3 HCL nr.3 din 31.01.2022 Aprobarea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Bălcăuți 31.01.2022 31.01.2022
4 HCL nr.4 din 08.02.2022 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 08.02.2022 08.02.2022
5 HCL nr.5 din 08.02.2022 Privind aprobarea numarului de asistenti personali pe anul 2022 08.02.2022 08.02.2022
6 HCL nr.6 din 08.02.2022 Privind aprobarea proiectului si a indicatorilor economici ,,Modernizare tronson de drum in satul Balcauti,, 08.02.2022 08.02.2022
7 HCL nr.7 din 08.02.2022 Privind aprobarea tarifelor pentru transport gunoi menajer practicat de SC Servicii Siret Comunale SA 08.02.2022 08.02.2022
8 HCL nr.8 din 22.02.2022 Privind predarea catre MDRAP prin CNI a drumurilor situate in satele Balcauti si Gropeni 22.02.2022 22.02.2022
9 HCL nr.9 din 22.02.2022 Privind desemnarea reprezentantului consiliului local Balcauti in comisia de interviu pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala Balcauti 22.02.2022 22.02.2022
10 HCL nr.10 din 29.03.2022 Privind rectificarea bugetului local pe anu 2022 29.03.2022 29.03.2022
11 HCL nr.11 din 29.03.2022 Privind aprobarea actualizarii Planului privind asigurarea resurselor umane , materiale –ISU pentru anul 2022 29.03.2022 29.03.2022
12 HCL nr.12 din 29.03.2022 Privind aprobarea de principiu a procedurii de concesionare a suprafete de 8971 m.p situat in satul Balcauti, com. Balcauti, jud Suceava 29.03.2022 29.03.2022
13 HCL nr.13 din 29.03.2022 Privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2022 29.03.2022 29.03.2022
14 HCL nr.14 din 29.03.2022 Privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2022 29.03.2022 29.03.2022
15 HCL nr.15 din 29.03.2022 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai iunie 2022 29.03.2022 29.03.2022
16 HCL NR.16 DIN 14.04.2022 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 14.04.2022 14.04.2022
17 HCL nr.17 din 14.04.2022 Privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balcauti 14.04.2022 14.04.2022
18 HCL nr.18 din 14.04.2022 Privind aprobarea demersurilor de intocmire a documentatiei pentru investitia ,, Construire piste de biciclete in comuna Balcauti, judetul Suceava,, 14.04.2022 14.04.2022
19 HCL nr.19 din 14.04.2022 Privind aprobarea studiului de oportunitate si a raportului de evaluare in vederea concesionarii suprafetei de 8971 m.p 14.04.2022 14.04.2022
20 HCL nr.20 din 20.04.2022 Privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru proiectul ,, Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale,, 20.04.2022 20.04.2022
22 HCL nr.22 din 02.05.2022 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare pentru anii 2022-2027 02.05.2022 02.05.2022
23 HCL nr.23 din 02.05.2022 23 05 02 Privind indexarea impozitelor si taxelor pe anul 2023 02.05.2022 02.05.2022
24 HCL nr.24 din 02.05.2022 Privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul I al anului 2022 02.05.2022 02.05.2022
25 HCL nr.25 din 02.05.2022 Privind aprobarea proiectului ,,Asigurarea infrastructura pentru transportul verde piste de biciclete in comuna Balcauti, judetul Suceava 02.05.2022 02.05.2022
26 HCL nr.26 din 07.06.2022 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 07.06.2022 07.06.2022
27 HCL nr.27 din 07.06.2022 Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia ,,Acces imbunatit in scolize din zona transfrontaliera” 07.06.2022 07.06.2022
28 HCL nr.28 din 07.06.2022 Privind aprobarea cuantumuluis i a burselor scolare 07.06.2022 07.06.2022
29 HCL nr.29 din 07.06.2022 Alegerea președintelui de sedinta pentru lunile iulie , august, septembrie 2022 07.06.2022 07.06.2022
21 HCL nr.21 din 20.04.2022 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul ,, Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale,, 20.04.2022 20.04.2022
34 HCL 34 din 08.08.2022 Privind rectificarea bugetului local 08.08.2022 08.08.2022
35 HCL NR 35 DIN 08.08.2022 Privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul II al anului 2022 08.08.2022 08.08.2022
36 HCL nr. 36 din 08.08.2022 Privind participarea la programul ,,Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Balcauti, judetul Suceava,,. 08.08.2022 08.08.2022
37 HCL nr.37 din 08.08.2022 Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea planului de urbanism 08.08.2022 08.08.2022
38 HCL nr.38 din 08.08.2022 Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic navetist 08.08.2022 08.08.2022
40 HCL NR.40 DIN 07.09.2022 Privind alegea presedintelui de sedinta 07.09.2022 07.09.2022
41 HCL NR.41 din 07.09.2022 Privind acordarea unui stimulent la instalarea medicului de familie 07.09.2022 07.09.2022
42 HCL nr.42 din 07.09.2022 Privind promovarea proiectului ,,Reabilitare si crestere energetica la Scoala Balcauti 07.09.2022 07.09.2022
32 HCL nr 32 din 07.07.2022 Privind aprobarea ajustarii in baza OUG nr.47/2022 a pretului la lucrarile investitiei ,, Reabilitate si modernizare drumuri prin fonduri alocate multianual,, 07.07.2022 07.07.2022
33 HCL nr 33 din 07.07.2022 Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia ,, Modernizare tronson de drum in satul Balcauti, comuna Balcauti,, 07.07.2022 07.07.2022
30 HCL nr.30 din 07.07.2022 privind rectificarea bugetului local Privind rectificarea bugetului local 07.07.2022 07.07.2022
31 HCL nr.31 din 07.07.2022 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica in suprafata de 8971 m.p Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica in suprafata de 8971 m.p.pdf 07.07.2022 07.07.2022
43 HCL nr.43 din 12.10.2022 privind rectificarea bugetului local Privind rectificarea bugetului local 12.10.2022 12.10.2022
44 HCL nr.44 din 12.10.2022 Privind promovarea proiectului ,,Reabilitare si crestere energetica la Scoala Balcauti 12.10.2022 12.10.2022
45 HCL nr.45 din 12.10.2022 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil 12.10.2022 12.10.2022
46 HCL nr.46 din 12.10.2022 Privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratie a Scolii Balcauti 12.10.2022 12.10.2022
48 HCL nr.48 din 12.10.2022 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului,, Construire de locuinte pentru specialisti,,, 12.10.2022 12.10.2022
47 HCL nr.47 din 12.10.2022 Privind aprobarea initierii demersurilor de intocmire a documentatiei ,,Modernizare drum comuna Gropeni,, 12.10.2022 12.10.2022
49 HCL nr.49 din 12.10.2022 Privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare cladire Camin Cultural Balcauti,, 12.10.2022 12.10.2022
50 HCL nr.50 din 12.10.2022 Privind aprobarea dezmembrarii unui imobil 12.10.2022 12.10.2022
51 HCL nr.51 din 27.10.2022 Privind rectificarea bugetului local 27.10.2022 27.10.2022
52 HCL nr.52 din 27.10.2022 Privind implementarea proiectului ,,Modernizare drum comunal in satul Gropeni,, 27.10.2022 27.10.2022
53 HCL nr.53 din 04.11.2022 Privind aprobarea participarii comunei Balcauti in cadrul Programului de realizare a pistelor pentru buciclete, proiect depus pe AFM 04.11.2022 04.11.2022
54 HCL nr.54 din 14.11.2022 Privind aprobarea contului de executie pentru trimestrul III al anului 2022 14.11.2022 14.11.2022
55 HCL nr.55 din 14.11.2022 Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici la investitia ,, Modernizare tronson de drum in satul Balcauti de la Daneliuc pana la Selepiuc Dimitrie,, 14.11.2022 14.11.2022
56 HCL nr.56 din 14.11.2022 Privind atribuirea denumirilor strazilor 14.11.2022 14.11.2022
57 HCL nr.57 din 19.12.2022 Privind rectificarea bugetului local 19.12.2022 19.12.2022
58 HCL nr.58 din 19.12.2022 Privind alegea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023 19.12.2022 19.12.2022
59 HCL nr.59 din 19.12.2022 privind stabilirea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza comunei Bălcăuţi, pentru anul școlar 2023-2024 19.12.2022 19.12.2022
60 HCL nr.60 din 19.12.2022 Privind stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 19.12.2022 19.12.2022
61 HCL nr.61 din 23.12.2022 Privind rectificarea bugetului local 23.12.2022 23.12.2022
62 HCL nr.62 din 27.12.2022 Privind rectificarea bugetului local 27.12.2022 27.12.2022
1 Hotararea nr.1 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Balcauti pe anul 2023 26.01.2023 26.01.2023
2 Hotărârea nr.2 din 26.01.2023 Privind aprobarea numărului de asistenți personali pe anul 2023 26.01.2023 26.01.2023
3 Hotararea nr.3 din 26.01.2023 Privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei BĂLCĂUȚI 26.01.2023 26.01.2023
4 Hotararea nr.4 din 10.02.2023. Privind aprobarea contului anual de încheiere a exerciţiului bugetar aferent anului 2022. 10.02.2023 10.02.2023
5 Hotararea nr.5 din 10.02.2023 Privind aprobarea demarării procedurii de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a serviciului public de salubrizare menajeră de pe raza unității administrativ-teritoriale a comunei Bălcăuți, judetul Suceava. 10.02.2023 10.02.2023
6 Hotărârea nr.6 din 10.02.2023 Privind aprobarea solicitării unei linii de credit în valoare de 1.400.000 lei pentru realizarea proiectului de interes public local „Modernizare drum comunal în satul Gropeni, comuna Bălcăuți. 10.02.2023 10.02.2023
7 HCL nr 7 din 09.03.2023 Privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Dispensarului medical uman din sat Bălcăuți, comuna Bălcăuți, județul Suceava 09.03.2023 09.03.2023
8 HCL nr. 8 din 09.03.2023 Privind aprobarea asocierii comunei Bălcăuți, județul Suceava cu unitățile administrativ-teritoriale comuna ȘERBĂUȚI, comuna CALAFINDEȘTI, comuna GRĂNICEȘTI, comuna GRĂMEȘTI, comuna SATU MARE, din județul Suceava, în vederea constituirii, organizării și funcționării „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOBEICA”, având ca scop principal gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu gaze naturale
9 HCL nr.9 din 09.03.2023 Privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei Bălcăuți, județul Suceava 09.03.2023 09.03.2023
10 HCL nr 10 din 09.03.2023 privind modificarea hotărârii Consiliului local Bălcăuți nr.3 din 26.02.2023 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei BĂLCĂUȚI 09.03.2023 09.03.2023
11 Hcl NR.11 DIN 09.03.2023 Privind aprobarea documentatiei tehnico-econimice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI CREȘTERE EFICENTIZARE ENERGETICĂ ȘI GESTIONARE INTELIGENTA A ENERGIEI DIN SCOALA CU CLASELE I‐VIII BALCAUTI, COMUNA BALCAUTI, JUDETUL SUCEAVA” 09.03.2023 09.03.2023
12 Hcl nr.12 din 09.03.2023 Privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru lunile APRILIE, MAI, IUNIE 2023 09.03.2023 09.03.2023
Registrul Hotărârilor Registrul Hotărârilor Registrul Hotărârilor 04.01.2023 04.01.2023